Zabava za sve generacije

Gdje se nalazimo

Na vlastitom prostoru Karanac planine, te zajedno s našim partnerima na području Karanca, Osijeka, Kopačeva, Belog Manastira, Bilja, Luga, Kneževih Vinograda, Suze, Zmajevca organiziramo naše aktivnosti prema Vašim željama.

Osim toga, igre možemo prema dogovoru organizirati i na Vašem prostoru, ukoliko odgovora zahtjevima igre (veličina, izoliranost, mogućnost postavljanja zaštitne mreže).